privacybeleid

Naleving van de wettelijke normen van het bedrijf, суперчистота bij het omgaan met uw gegevens

Invoering
суперчистота doet er alles aan om de gebruikersgegevens die op haar website worden verzameld, te beschermen. Deze overeenkomst beschrijft het proces voor het verzamelen, gebruiken en beschermen van de persoonlijke gegevens van bezoekers van de site. Door deze site te bezoeken, verleent u ons het recht om cookies te gebruiken op de manier die in deze overeenkomst wordt beschreven.

Gegevensverzameling
суперчистота verzamelt de minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens die nodig zijn om de site en de aangeboden diensten te verbeteren. De verzamelde gegevens omvatten alle informatie die u verstrekt bij het gebruik van de site en / of diensten van ons bedrijf.

Gebruik van informatie
суперчистота mag de persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze overeenkomst worden gespecificeerd. Persoonsgegevens die we voor welk doel dan ook verwerken, kunnen niet langer worden bewaard dan nodig is om een ​​dergelijk doel te bereiken. We nemen redelijke maatregelen om verlies of misbruik van uw gegevens te voorkomen (zoals versleutelingstechnologie).