Gebruiksvoorwaarden van de site

Wettelijke vereisten voor het gebruik van de site суперчистота.рф

De volgende gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen de gebruiker en het schoonmaakbedrijf суперчистота, die het gebruik van deze site en de diensten van het bedrijf regelt.

Invoering
Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Door deze site te bezoeken of de diensten van ons bedrijf te gebruiken, bevestigt u dat u deze voorwaarden begrijpt, ermee instemt en ermee instemt zich eraan te houden.

Wijzigingen in voorwaarden
суперчистота kan, naar eigen goeddunken, delen van deze overeenkomst bewerken, toevoegen of verwijderen. Als we deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, zullen we redelijke inspanningen leveren om gebruikers op de hoogte te stellen van de wijzigingen.

Verboden handelingen
U bent als enige verantwoordelijk voor uw activiteiten op de site en u stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wetten, contracten, intellectuele eigendomsrechten en rechten van derden.

Beëindiging van toegang
суперчистота behoudt zich het recht voor om de toegang van de gebruiker tot deze site te beëindigen en hun verder gebruik van de diensten te blokkeren als het van mening is dat deze gebruiksvoorwaarden zijn geschonden.